Nye i bestyrelse

Fredsvalg

Den 14. januar 2023 udløb fristen for at stille op til bestyrelsesvalget

Jf. vedtægterne skal der i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 

Følgende var på valg 
Morten Højrup (ønsker genvalg) 
Ole Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
Torben Luxhøj (ønsker ikke genvalg) 

Ved fristens udløb var der indkommet 2 kanditater 

Jesper Pedersen 
Henrik Lyngbye  

Det betyder at der i år er fredsvalg, Morten Højrup fortsætter i bestyrelsen, Jesper Pedersen og Henrik Lyngbye indtræder i bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen den 5. marts skal der jf. vedtægterne vælges 2 suppleanter  

Læs den præsentation vi har modtaget fra de 2 nye bestyrelsesmedlemmer 

Jesper Pedersen 

Henrik Lyngbye