Korsbåndsskader

Af: Fagdyrlæge Ken Lindeblad, Faxe Dyrehospital & Dyrlæge Helle Friis Proschowsky, Specialkonsulent i DKK

Når korsbåndet ryger

Overrevet korsbånd i knæet hos hund er en ikke helt ualmindelig skade.

Helt eller delvist overrevne korsbånd i knæet er den mest almindelige årsag til akut opstået kronisk bagbenshalthed hos hunde. Mennesker kan også få ødelagt deres korsbånd, og her er årsagen især skader opstået i forbindelse med skiløb, fodbold eller
anden sport.

Hos hunde er akut opståede skader efter leg eller sport kun årsag til ca. 20% af tilfældene.

Langt oftere ser man en kronisk tiltagende halthed pga. en fremadskridende svækkelse og ødelæggelse af korsbåndene. Overrevne korsbånd hos hunde er således en lidelse med flere – og komplicerede – årsagssammenhænge, og der er mange ting at tage stilling til både for dyrlæge og hundeejer, når man står over for et udrednings- og behandlingsforløb.

Korsbåndenes funktion

Korsbåndene inde i knæet er to kraftige ledbånd, der stabiliserer knæet. Knæleddet skal kunne åbne og lukke sig som et hængsel, men ellers skal lårbenet og skinnebenet ikke kunne bevæge sig ret meget i forhold til hinanden, hverken fremadrettet eller
bagudrettet og heller ikke roterende.

På billedet nedenunder ses til venstre et normalt korsbånd og til højre er det forreste korsbånd er revet over.
(Illustration venligst udlånt af Novartis)

Forskellige årsager til korsbåndsskader

Det er i langt de fleste tilfælde det forreste korsbånd, der går fra skinnebenets forreste ledflade til lårbenets bageste ledflade, der beskadiges eller overrives. Baggrunden for korsbåndsskader kan være genetisk, anatomisk (form og opbygning), biomekanisk (den mekaniske belastning af korsbåndet pga. leddets og hundens generelle bygning), miljømæssig eller betændelsesmæssig.
Man kender ikke årsagen til, at korsbåndene hos nogle hunde undergår en gradvis svækkelse, men det er noget, der forskes i.

Mistanke om korsbåndsskade

Hunde, der bliver akut halte på et bagben under motion, spring, jagt, agility m.m., bør mistænkes for en korsbåndsskade. Hvis hunden har fået en sådan skade, vil den blive ved med at være halt i mere eller mindre grad. Det er typisk, at hunden aflaster benet i hvile og ofte kun sætter tåen til jorden. Der kan eventuelt høres et "klik" fra benet under gang pga. ustabiliteten i knæet.
Ved de mere kroniske korsbåndsskader, hvor der er tale om mindre skader på et i forvejen svækket korsbånd, er historien typisk en anden. Hunden kan f.eks. blive halt uden en forudgående tydelig hændelse og fortsætte med at halte mere eller mindre. En forhistorie, hvor hunden var halt efter motion for så at blive bedre, eventuelt haltfri, hvorefter den så lige pludselig bliver akut halt igen, høres ofte. Her har der typisk været tale om en mindre skade indledningsvis, som så på grund af manglende heling og svækkelse af korsbåndet er blevet til en egentlig overrivning ved en senere lejlighed.

Behandling

Overrevet korsbånd betragtes normalt som en lidelse, der skal behandles kirurgisk. Det ustabile knæ kan nemlig medføre meniskskader og fremadskridende gigtudvikling uanset hundens størrelse.

Forskellige succeskriterier

Generelt ligger succesraten m.h.t. haltfrihed på 80 til 90% for kirurgisk behandling af korsbåndsskader, men der er mange faktorer, der spiller ind. Hundens alder, race, kondition samt den efterfølgende genoptræning har f.eks. betydning. Det sammehar ejernes kriterier for, hvornår de er tilfredse med operationens udfald. For nogle ejere er operationen en succes, hvis bare hunden kan blive haltfri i dagligdagen og følge med på kortere gåture. For andre er operationen kun en succes, hvis hunden kan vende tilbage til en tilværelse som brugshund på højt plan. Når en hund er behandlet for en korsbåndsskade på det ene ben, er risikoen for, at også det andet korsbånd beskadiges i gennemsnit ca. 30%. For visse racers vedkommende kan risikoen dog komme helt op på 60%. kilde: Ken Lindeblad, fagdyrlæge på Faxe Dyrehospital & Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, specialkonsulent hos DKK.

Genoptræning er vigtig

Efterbehandling i form af fysioterapi, herunder specielt vandterapi på vandløbebånd, Water Derudover kan fysioterapi i form af køling/varmebehandling, passiv bevægelse af leddet, træning på cavaletti, forhindringsbane, ujævnt og "flydende" underlag osv. bedre slutresultatet og afkorte rekonvalescensen.

Forebyggelse af gigt

Forebyggelse af gigt (eller rettere artrose) er en anden vigtig del af efterbehandlingen. Korsbåndsopererede hunde bør smertebehandles, indtil de er haltfri.
Andre forebyggende tiltag er vægtkontrol, kontrolleret motion og styrketræning. Fodertilskud i form af Omega 3-fedtsyrer og glukosaminprodukter, eventuelt i form af specialfoder, anbefales også.

Avl ikke på ramte hunde

Der er høj arvbarhed med overrevet korsbånd. Det er en lidelse, man som opdrætter bliver nødt til at forholde sig til. En hund, der har været i behandling for korsbåndsskade, bør som udgangspunkt ikke anvendes i avl. Det er især de kroniske former man, som opdrætter skal være opmærksom på. Det vil sige de tilfælde, hvor korsbåndene gradvist er blevet så svækkede, at de bliver revet over uden nogen synderlig traumatisk hændelse.