Internationale markprøver

Medlemmer af Retrievernes Jagthundeklub (RJK) har fra 2023 fået mulighed for at deltage på internationale markprøver i ind og udland.

RJK har indgået en rammeaftale med Dansk Retrieverklub, som indebærer, at medlemmer af RJK nu kan tilmelde og deltage på internationale markprøver og at meritter opnået på markprøver i RJK vægter på lige fod med meritter opnået i Dansk Retrieverklub i forhold til kvalifikation.

Aftalen indebærer også, at RJK kan afholde internationale markprøver i Danmark, hvilke tidligere har været forbeholdt Dansk Retrieverklub.

RJK afholder de første internationale markprøver i efteråret 2024 og fremover vil det således være DRK og RJK, der afholder internationale markprøver i Danmark 

Aftalen indebærer yderligere, at bestyrelsen i Retrievernes Jagthundeklub kan indstille RJK panel A dommere til FCI CACIT dommer til Dansk Kennelklub og at disse dommere efterfølgende kan dømme internationale markprøver i ind og udland. 

P.T. er følgende RJK dommere i gang med uddannelse til FCI CACIT dommer:
Carsten Junker Nissen 
Henrik Møller 
Kenneth Rajczyk
Lars Vennevold   

Prøvetype
Internationale markprøver afholdes som vinderklasse markprøver og dømmes af internationale FCI dommere

Adgangskrav:
Til internationale markprøver er adgangskravet for dansk registrerede hunde mindst 1 x Udmærkelse i åben klasse markprøve i Retrievernes Jagthundeklub eller tilsvarende præmiering i anden indenlandsk FCI anerkendt klub for retrievere. Lodtrækning og seedning kan finde sted.
Herudover er adgangkravet som til andre markprøver i RJK, hunden skal være stambogsført i en FCI anerkendt stambogsførende organisation
Ved deltagelse på internationale markprøver arrangeret af RJK er der ikke krav om medlemsskab af RJK for deltagelse  

Bedømmelse:
Bedømmelse sker i henhold til FCI reglement "International Regulations for Field Trials for Retrievers.

Reglement (reglementet er i store træk identisk med RJKs markprøvereglement)
Se FCI reglement her