Markprøvemesterskabet 2021

Afholdes på Brahetrolleborg Gods på Fyn

Lørdag den 20. November
Søndag den 21. November 

Adgangskrav til Markprøvemesterskabet:

RJK.s markprøvereglement kapitel 6, § 14. oplyser følgende omkring adgangskravene til mesterskabet:

Stk. 2: For at kunne deltage kræves, at den tilmeldte hund - siden sidste Mesterskab - har opnået:

a. Vinder af sidste års mesterskab.

b. Mindst en 1. vinder placering i Vinderklasse markprøve

c. Opfylder RJK’s krav til kvalifikation det pågældende år, som offentliggjort på hjemmesiden.

d. Ved for stor tilmelding foretager MU lodtrækning blandt de hunde, der har kvalificeret sig jvf. stk. 2 c. Hunde der er kvalificeret jvf. stk. 2 a og b har fortrinsret.

MU har besluttet at adgangskravene til dette års mesterskab er: 

  • Hunde, der var kvalificeret til det aflyste mesterskab 2020 kan deltage

  • Præmiering i vinderklasse markprøve, opnået siden sidste års mesterskab.

  • Kvalificering skal ske på vinderklasse markprøver i RJK

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er den 6. november 2021.

Dommere:

Lars Vennevold 
Tom Fergie 
Bosse Nilsson
Declan Boyle 

Prøveleder:

Henrik Møller