Workingtest

Åben klasse

Adgangskravet til åben klasse workingtest er bestået apporteringsprøve

Markprøvereglementets Appendix E,  stk. 5 og 6, Retningslinjer for tilrettelæggelse af Tests, beskriver at en workingtest "så vidt muligt skal tilstræbe at simulere momenter, der indtræffer på jagt samt at hundene så vidt muligt skal testes på Klapjagtssåt (drev) – Trampejagt (Walking up) – og i vand. Hundene skal kunne gå fri ved fod".

Ovenstående bestemmelse gælder for både vinderklasse test og åben klasse test

På åben klasse workingtest, kan der så vidt muligt indgå følgende elementer       
- Drev, hvor 2 eller flere hunde skal sidde afkoblede under drevet
- Trampejagt, med 2 hunde oppe ad gangen
- Vandarbejde
Opgaverne vil ikke nødvendigvis være ens hundene i mellem, men det tilstræbes at alle hunde i løbet af prøven bliver afprøvet på markeringsopgaver, dirigeringsopgaver, fri ved fod og ro på post.   
Opgaverne skal simulere episoder, som også vil forekomme på markprøve.

Dommeren vil informere deltageren om selve prøveafviklingen, og der kan stilles spørgsmål herom før og under afprøvningen, hvis der er tvivl. Decideret vejledning og hjælp vil ikke forekomme under afprøvningen, men kan ske efter afslutningen, hvis dommeren føler, at der er behov for det.

Vinderklasse 

Adgangskravet til vinder klasse workingtest er "Udmærkelse" i åben klasse workingtest.

Som i Åben klasse kræves der også her forhåndstilmelding. Selve forløbet indtil prøveafviklingen er beskrevet under Åben klasse.

Konkurrence:
Vinder klassen foregår som en ren konkurrencebedømmelse, hvor det drejer sig om at finde den/de bedste hunde.

Dommeren har, hvis kvaliteten er høj nok, mulighed for at uddele 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder, 4. vinder eller udmærkelse. Det kan forekomme, at slet ingen hunde bliver placerede, hvis den generelle kvalitet ikke har været høj nok.

Ligeledes kan det forekomme, at der ikke bliver placeret nogen 1. vinder, men f.eks. kun 2. vinder og nedefter. 1. vinder må kun tildeles, hvis hundens præstation berettiger til en Testmester-titel.

2 x 1. vinder udløser automatisk titlen Dansk Testmester. (DK TM).

I Vinderklasse vil kravene til prøveafviklingen være skærpet i forhold til Åben klasse.

Som deltager må man være forberedt på alle situationer, og det er stort set kun prøveleders og dommers fantasi, der sætter grænserne - blot er det et ufravigeligt krav, at afprøvningen skal kunne relateres til jagt.

Dommere

Dommerne vil i både åben og vinderklasse dømme efter følgende retningslinier:

God markerings evne er vigtig med spontan opsamling og hurtig kommen hjem. Føreren bør ikke skulle flå eller hive apporteringsemnet ud af hundens mund. Dommerne bør ikke straffe en hund for hårdt for at skifte greb for at få bedre fat i apporteringsemnet, hvilket ikke bør forveksles med sløset apportering.

Hunde som viser "vildt-findende" egenskaber og initiativ skal placeres over de hunde, som skal handles til apporteringsgenstanden. Det må ikke kræves, at en hund skal passere for tæt på et andet apporteringsemne for at udføre en særlig apportering.

Plus points:

Naturlige brugsegenskaber, næse, markerings evne, gå på mod, stil, spontane apporteringer, kontrol, stille handling, apportering og aflevering.

Diskvalificerende fejl:

Piben eller gøen, knaldapportering og jagen rundt, ude af hånd, refusering ved vandarbejde, bytteri. 

Læs workingtestreglementet for en mere uddybende gennemgang af workingtest