Etisk regelsæt for kommunikation og tale i RJK

Etisk regelsæt i RJK:

Som medlem i RJK bestræber man sig altid på, at være en god ambassadør for klubben, og behandle andre på måder, man selv ville ønske at blive behandlet på.

I RJK er vi fælles i passionen om at fremme arbejdet med den gode jagthund. Vi konkurrerer og vil opleve triumfer, men til tider også skuffelser, som kan være både ærgerlige og svære at håndtere – Det skal der være plads til. Men egne og andres triumfer og skuffelser kan give grobund for konflikter. Derfor er der udarbejdet nedenstående etiske regelsæt for, hvordan man som medlem af RJK forventes at agerer, uanset uenigheder og konflikter.

Det etiske regelsæt har ikke til hensigt at forhindre medlemmer i at ytre sig. RJK er, og skal være, i stadig udvikling. Det kan kun ske, ved at medlemmerne ytrer sig, kommer med forslag, kritik og nye ideer. Det etiske regelsæt skal sikre, at kommunikationen herom sker på gode måder og i en god tone.

Som medlem af RJK forventes man, at:

• behandle og omtale andre medlemmer og deres hunde respektfuldt og med ordentlighed.
• udvise god sportmanship.
• respektere andre hundeføres talent, potentiale og dygtighed.
• forsøge at løse uoverensstemmelser gennem dialog.
• bruge de muligheder som vedtægterne opstiller ved uoverensstemmelser, som ikke blot løses i mindelighed mellem parterne.
• respektere dommernes afgørelser til prøver.
• anvende vedtægternes muligheder ved uenighed om dommerkendelser.
• anvende en respektfuld og ordentlig tone – både i skrift, på sociale medier og i tale.
• undlade at ’like’ eller kommentere opildnende på opslag, som indeholder nedsættende eller dis-respektfuld omtale af andre medlemmer.
• undlade at opildne andres konflikter.
• anerkende og respektere de frivilliges arbejde – både i klubarbejde og til prøver.
• forsøge at være et godt forbillede for andre medlemmer.
• tage godt og inddragende imod nye medlemmer.
• overveje om eller hvordan man kan biddrage til klubbens fortsatte gode virke, eventuelt som frivillig.
• være i stand til både at give eller modtag