Træneruddannelsen

Går du rundt med et brændende ønske om at blive træner i RJK i fremtiden, er du velkommen til at rette henvendelse til Træningsudvalget

Krav for for at blive træner i RJK 

1. Medlemskab af RJK.
2. Dansk Jagttegn.
3. Minimum udmærkelse åben klasse test  i RJK.

Uddannelsesdelen.

Modul 1 & 2 er endags kurser.

Modul 1:

Gennemgang af RJKs Formålsparagraf og Markprøvereglement, samt planlægning af et træningsforløb.

Modul 2:

En teoridel der omhandler forberedelse, tilrettelæggelse og formidling af træning.
En praktikdel, hvor aspiranten afvikler et kort træningsforløb

Praktikdelen:

Aspiranten skal gå føl hos 2 forskellige erfarne trænere
Minimuns tid for uddannelsesforløbet er 2 år
Modul 1 og 2 afholdes i april såfremt der skønnes behov herfor