Aftale mellem RJK og JRK om kvalifikation til prøver

pr. juli 2023

Retrievernes Jagthundeklub har siden i 2021 haft en aftale med Jagtretrieverklubben (JRK), som indebærer, at prøveresultater opnået i JRK er kvalificerende til prøver i RJK.
Denne aftale videreføres i 2023 med en enkelt ændring. Fremover kræves der en udmærkelse i åben klasse markprøve i RJK for at kunne stille i vinderklasse markprøve i RJK 
Ændringen i forhold til tidligere er, at det ikke nok at have udmærkelse i åben klasse markprøve i JRK 

Ellers vil det forsat være sådan at medlemmer af JRK med en bestået apporteringsprøve i JRK kan stille på åben klasse test i RJK og at udmærkelse på åben klasse test i JRK er adgangsgivende til vinderklasse workingtest i RJK samt åben klasse markprøve i RJK

RJK afholder markprøver i Sverige 
Det er herudover aftalt, at RJK kan afholde 1-2 åben klasse markprøver i Sverige i 2023, her har svenske hunde med FCI anerkendt stamtavle mulighed for at stille og dermed kvalificere sig til vinderklasse markprøve i RJK. Danske hunde med DKK stamtavle er naturligvis også velkommen på disse prøver.
Disse prøver dømmes af RJK dommere og vi får hjælp fra JRK omkring de praktiske ting på dagen.  

Medlemskab
For at stille på prøve kræves medlemsskab af de respektive klubber 
Tilmelding foretages direkte til prøverne i RJK/JRK, jf klubbernes tilmeldingssystem 

Stambogsføring
Resultater fra prøver opnået i JRK kan ikke stambogsføres i DKK 

Aftalen
Baggrunden for denne aftale er, at begge klubber har enslydende reglementer, som er baseret på det engelske system samt at de 2 klubber i mange år har udvekslet dommere og har et tæt samarbejde omkring prøve-setup, dommermøder m.v

Aftalen vil blive evalueret ved udgangen af 2023, hvilket også betyder, at der for nuværende ikke ændres på kvalifikationskravene i RJKs workingtest- og markprøvereglement, men at der i 2023 dispenseret i forhold til denne aftale.

Se aftalen i skematisk form her

Se de generelle kvalifikationskrav her