Aftale mellem RJK og JRK om kvalifikation til prøver

pr. januar 2021

Retrievernes Jagthundeklub (RJK) har indgået aftale med den svenske Jagtretrieverklubben (JRK), som indebærer, at prøveresultater opnået i JRK er kvalificerende til prøver i RJK, med enkelte undtagelser.

JRK har gennem flere år anerkendt RJKs prøveresultater som kvalifikation til at deltage på JRKs prøver og nu gælder dette også den anden vej.

Baggrunden for beslutningen er, at begge klubber har enslydende reglementer, som er baseret på det engelske system samt at de 2 klubber i mange år har udvekslet dommere og har et tæt samarbejde omkring prøve-setup, dommermøder m.v.

Helt lavpraktisk betyder det eksempelvis, at medlemmer af JRK med en bestået apporteringsprøve i JRK kan stille på åben klasse test i RJK. Et andet eksempel kunne være, at medlemmer af RJK vælger at tage turen over Øresund for at stille på åben klasse markprøve i JRK, dette resultat vil så være kvalificerende til vinderklasse markprøve i RJK.

I forbindelse med stambogsføring af resultater for DKK-hunde, opnået i JRK, så skal man selv indberette resultatet til DKK.

Aftalen vil blive evalueret ved udgangen af 2021, hvilket også betyder, at der for nuværende ikke ændres på kvalifikationskravene i RJKs workingtest- og markprøvereglement, men at der i 2021 dispenseret i forhold til denne aftale.

Se aftalen i skematisk form her

Se de generelle kvalifikationskrav her