Juniortest

RJK’s juniortest er en officiel prøve, der stambogsføres.

Prøven er målrettet unge hunde og der er ingen kvalifikationskrav.
Der anvendes dummyer som apporteringsemner.
Prøven består af en lydighedsdel og en apporteringsdel og hundene afprøves enkeltvis.

Efter endt bedømmelse tildeles ”Bestået” eller ” Ikke bestået” og mundtlig kritik gives til hundeføreren straks efter, at hunden er færdigbedømt.