Info om markprøver

Markprøver - typer

Alle vinderklasse markprøver afholdes som trampejagt

Åben klasse markprøverne afholdes primært som drev prøver, tramp kan dog ikke udelukkes, hvis det passer ind i jagten. 

Læs mere om selv prøveformerne her

Tilskuere til markprøver

Alle vinderklasse markprøver er åbne for tilskuere, men behøver ikke at melde sin ankomst men blot møde op på det angivne sted og tidspunkt. På dagen skal tilskuere og alle andre følge prøvelederes anvisninger 

Åben klasse markprøver er derimod IKKE åbne for tilskuere, dette skyldes at disse prøver typisk afholdes på invitationsjagter, hvor vi er gæster. Det er derfor aftalt med terrænværten, hvor mange personer der møder op på dagen.  

Lodtrækning til markprøver 

Når lodtrækningen har fundet sted kan det ses i kataloget, hvilke hunde der har fået tildelt et startnummer, det er de hunde som kan deltage i prøven. Øvrige hunde er reserver i den rækkefølge de er listet. Er man reserve, skal man ikke møde op men blot håbe at prøvelederen ringer og siger der er plads, dette sker i tilfælde af afbud. Nogle gange så sent som aftenen før prøven

Det er altid angivet i kataloget, hvor mange hunde prøven er åben for

Wildcard til dommere

Da de fleste af klubbens dommere fører hund på markprøve, er det besluttet at dommerne forfordeles en lille smule i forbindelse med lodtrækning i markprøver.

Dette for at give dem nogenlunde samme muligheder for at komme på prøve som medlemmer, der kan tilmelde alle prøver.

Det er sådan, at for hver 2 markprøver en dommer dømme sikrer den pågældende dommer sig deltagelse i 1 valgfri markprøve med 1 hund.

Rent praktisk foregår det ved at dommeren meddeler MU, hvilken prøve han ønsker at deltage på, MU vil så sørge for at den pågældende hund vil være sikker på at blive udtrukket i lodtrækningen. Det foregår rent teknisk ved at hunden forud for lodtrækning tildeles en kode, der sikre at hunden bliver udtrukket. Både MU og sekretariatet er begge ind over proceduren og er ansvarlig for at alt går rigtigt til.

Regler for tilmelding og deltagelse af flere hunde til markprøver

Regler for tilmelding af flere hunde på markprøver er således, at et medlem kan tilmelde alle de hunde han/hun har kvalificeret til en markprøve. Når lodtrækningen er foretaget er det herefter kun de 2 bedst rangerede hunde i lodtrækningen, som kan deltage i prøven. Efter lodtrækning kan en fører derfor ikke afmelde en af de højst rangerede hunde i lodtrækningen og få en evt. 3. hund med. Fører af hund skal oplyses ved tilmelding og kan efter lodtrækning kun ændres ved sygdom hos føreren. Reglerne gælder i både åben- og vinderklasse

Mødetidspunkt

Prøvedeltagere opfordres til at møde i god tid, gerne ca. en halv time før det tidspunkt, der er angivet i kataloget.   

Startnumre

Reserver tildeles det startnummer som vedkommende erstatter i kataloget, 1. reserve får lavest nummer og fremdeles. Dette betyder at der ikke vil være spring i katalognumre på en prøve. Armbånd med startnummer bliver udleveret ved indskrivningen.

Kvalifikation

Det er muligt at tilmelde prøver som hunden ikke er kvalificeret til på anmeldelsestidspunktet. Deltagelse kan selvfølgelig kun ske, hvis kvalifikation opnås inden den tilmeldte prøve 

Læs mere om kvalifikationskravene og tilmelding her  samt på "Mit RJK"