Prøvelederkursus

RJKs markprøveudvalg har i marts 2017 afholdt 2 prøvelederkurser på henholdsvis Sjælland og Fyn.  Det var glædeligt at se et stort fremmøde af såvel nuværende og forhåbentlig kommende prøveledere. 17 medlemmer deltog i Sorø og 11 medlemmer deltog i Otterup.

Fra kurset i Sorø har vi modtaget nedenstående artikel fra Benedicte Fonnesbech-Wulff, der som erfaren og mangeårig prøveleder var blandt deltagerne.

Af: Benedicte Fonnesbech-Wulff   

Det har altid været kendetegnende for RJK, at aktivitetsniveauet har været højt. I alle foregående 20 sæsoner har der været utallige tests og markprøver. Det har igennem alle årene været "Tordenskjolds soldater", der gjorde dette muligt. Gang efter gang har de samme stillet op som prøveledere overalt i landet. Det er nu bestyrelsens og MUs erklærede mål at få flere til at stille op som hjælpere og prøveledere. Som et led i dette har MU inviteret alle til prøvelederseminar, hvor gamle såvel som nye kan blive introduceret til de reglementer, som prøverne afvikles efter og udveksle erfaringer med andre ligesindede.

Til dette første arrangement mødte 17 gamle og nye prøveledere op i Sorø, hvor de under ledelse af Henrik Møller og Jørgen Lycik. Alle fik udleveret et sæt regler, således at teorien bag det praktiske kan studeres hjemme i hængekøjen.

Vedrørende testene talte Henrik Møller meget om vigtigheden af god og tidlig forberedelse og om den store betydning, det har, at hjælpere: skytter og kastere, bliver grundigt instrueret i hvilken rolle, de forventes at skulle have. Han gennemgik grundigt det skema, prøvelederen fører undervejs i vinderklasseprøver, som fortæller hvilken hund, der skal vises for hvilken dommer. Det samme skema anvendes også på vinderklassemarkprøverne, som ellers har en helt anden karakter, idet prøvelederen her ikke selv skal skabe de jagtlige situationer, hunden afprøves i, men til gengæld skal prøvelederen have en tæt kontakt med skytten, så alle er klar over, hvad der skal ske hvor og hvornår.

Efter en kaffepause blev der lagt vægt på de nye regler om apporteringsprøven. Det blev klart, at MU ikke havde taget endelig stilling til, hvor skytten skal placeres i forhold til det nye retningsbestemte søg. MU gav et løfte om snarest at vende tilbage med orientering til de kommende prøveledere om, hvordan man ønsker placeringen gennemført.

Juniortesten fik også en del opmærksomhed.

Aftenen igennem var der stor spørge og talelyst blandt deltagerne, hvor nogle gerne ville dele ud af deres erfaringer, mens andre gerne ville lære.

Antallet af deltagere og lysten til at medvirke i debatten signalerer lyse udsigter for MUs målsætning om, at flere fremover skal løfte til gavn for RJK.