Stargardts Disease

15. april 2021

RJKs sundhedsudvalg har rettet henvendelse til Øjenpanel dyrlæge Jens Knudsen, som udtaler følgende:

"Stargardts Disease er en ny øjensygdom som kan ramme labradoren typisk i 10-12 års alderen. Den giver anledning til nedsat syn som gradvist bliver dårligere. Normalt bliver de sjældent helt blinde af sygdommen.

Stargardts Disease viser samme forandringer på øjets nethinde som den noget mere problematiske sygdom PRA. PRA udvikles dog væsentligt tidligere , i 4-6 års alderen, og ender med en helt blind hund.

Som for PRA findes der ingen behandling af sygdommen. Arvegangen er skjult, vigende for begge sygdomme. Det betyder at en hvalp skal have genet fra både moderen og faderen for at have risiko for at få sygdommen.

Der er nu kommet en ny gentest der kan afgøre om din hund er fri, bærer eller vil få sygdommen. Du kan få en gentest registreret i DKK, den findes under betegnelsen "DNA-Canine-STGD1 (ABCA4)" Vælger du at bruge gentesten så brug den med omtanke. Sygdommens begrænsede betydning godtgør ikke en hård selektion for denne sygdom, så jeg vil ikke anbefale at tage nogle velegnede hunde ud af avl på denne baggrund. De kan sagtens kombineres med fri partnere så næste generation ikke får sygdommen."