Der indkaldes til generalforsamling i RJK

22.12.2021

 søndag den 27. februar kl. 14.00 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest den 23. januar 2022 på mail bestyr@rjk.dk

Dagsorden i følge vedtægterne 

Generalforsamlingen afholdes på

Fangel Kro 
Fangelvej 55
5260 Odense S

Læs mere under medlemssiderne "Mit RJK" hvor du også kan se referater mv fra tidligere års generalforsamlinger (Kræver login)