Valg til bestyrelsen

30.12.2021

Ifølge vedtægternes §10 udskrives der valg til RJKs bestyrelse


Der skal i 2022 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

Fra den næværende bestyrelse er følgende på valg 

  • Henrik Møller Rasmussen (modtager genvalg)
  • Janne Vendelbo (modtager genvalg) 

Kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsesvalget, skal senest den 13. januar 2022 meddele dette til formanden på mail: bestyr@rjk.dk  

Sammen med ønsket om opstilling skal fremsendes et billede af kandidaten og et valgoplæg på maksimum 200 ord.

Kort efter fristens udløb offentliggøres navne på kandidaterne og valghandlingen påbegyndes 

Opstillingsberettigede 

I henhold til vedtægternes §5 gør vi opmærksom på, at kun medlemmer med tre års medlemsskab pr. 13. januar 2022 er opstillingsberettigede. Det er endvidere en forudsætning, at vedkommende har løst jagttegn.

Procedure omkring valget

Valg til klubbens bestyrelse vil jf. vedtægterne ske ved urafstemning via hjemmesiden www.rjk.dk  (suppleanter kan vælges på generalforsamlingen)  

Stemmeberettigede

I henhold til vedtægternes §5 er medlemmer med minimum 6 måneders ubrudt medlemsskab pr. 13. januar 2022 stemmeberettiget