Der indkaldes til generalforsamling i RJK

22.12.2022

søndag den 5. marts 2023 kl. 14.00


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 29. januar 2023 på mail bestyr@rjk.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Generalforsamlingen afholdes i

Ottestrup forsamlingshus
Sorøvej 124
4200 Slagelse