Medlems/hjælper/prøvelederdag

11.03.2023

afholdes i Jylland den 23. april


Invitation til alle med interesse i RJKs prøver

I bestræbelserne på at få udvidet klubbens aktiviteter på prøveområdet vest for Storebælt, inviterer markprøveudvalget til en dag med fokus på prøver i Retrievernes Jagthundeklub.

Arrangementet er tiltænkt de medlemmer, som har lyst til at bidrage aktivt i forbindelse med prøverne, som hjælpere og prøveleder.

Medlemmer som blot er interesseret i at høre lidt mere om RJKs prøvestruktur, hvordan prøverne afholdes, hvad det indebære at gå på prøve m.m. er også meget velkomne. 

Mødested:

Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg

Dagens program er planlagt som følger:

Kl. 10.00 Velkomst og orientering om RJK og klubbens prøvestruktur

Kl. 11.00 Teori om planlægning og gennemførelse af juniortest, apporteringsprøve og åben klasse

Kl. 12.00 Frokost      

Kl. 12.30 Praktiske øvelser i terrænet omkring at lave en prøve og løbende drøftelser. Vi afprøver i praksis med egne hunde 

Kl. 14.45- 15.00  Afslutning     

Tilmelding

På mail til mu@rjk.dk  senest den 8. april