Lars Carl Holten's mindepokal

04.11.2023

til minde om Lars Carl Holten


Til minde om Lars Carl Holten blev der den 12. august afholdt en mindehøjtidelighed på hans adresse i Kirke Eskildstrup, Arrangeret af Charlotte Ravn og Janne Vendelbo.

Højtideligheden blev afholdt i Lars Carls ånd, som et åbent arrangement med bobler og snacks til de mange fremmødte.

I Lars Carls ånd og efter ønske fra de efterladte blev der i stedet for blomster indsamlet et beløb til en mindepokal 

Udover at mindes Lars Carl, blev kriterierne for tildeling af Lars Carl Holtens mindepokal drøftet og efterfølgende accepteret af Charlotte Ravn og endeligt godkendt af RJK’s bestyrelse.

Det valgte forslag blev fremlagt af Carsten Nissen og kan beskrives som følgende:

“Pokalen uddeles som vandrepokal, hvert år på RJK’s markprøvemesterskab. Pokalen vil blive tildelt den af de præmierede hunde, der har udvist de bedste vildtfindende egenskaber på mesterskabet og udpeges af mesterskabets dommerpanel” 

Udover pokalen blev der forud for mindehøjtideligheden oprettet en pengeindsamling. Resultatet af indsamlingen, samt hvad de indsamlede midler skal bruges på, vil bestyrelses drøfte på det kommende bestyrelsesmøde i december.