Bestyrelsen og MU informere om markprøver 2023

Ændrede kvalifikationskrav til vinderklasse markprøve

Fra den kommende markprøvesæson er der ændret i adgangskravene til vinderklasse markprøve. Der åbnes op for at hunde som i anden inden- eller udenlandsk FCI anerkendt klub for retrievere, har opnået præmiering på markprøve, svarende til udmærkelse i åben klasse markprøve i RJK, nu er kvalificeret til at deltage i vinderklasse markprøve i Retrievernes Jagthundeklub

Markprøvereglementet er ændret i forhold til ovenstående i:
- Kapitel 4 – Adgangsbetingelser §8
- Kapitel 6 – Klasser, adgangskrav, bedømmelse og præmiering §13

Internationale markprøver 

Medlemmer af Retrievernes Jagthundeklub (RJK) får nu mulighed for at deltage på internationale markprøver i ind og udland. RJK har indgået en rammeaftale med Dansk Retrieverklub, som indebærer, at medlemmer af RJK nu kan tilmelde og deltage på internationale markprøver og at meritter opnået på markprøver i RJK vægter på lige fod med meritter opnået i Dansk Retrieverklub i forhold til kvalifikation.

Aftalen indebærer også, at RJK kan afholde internationale markprøver, hvilke tidligere har været forbeholdt Dansk Retrieverklub. RJK har dog besluttet at dette først vil ske i efteråret 2024

Aftalen indebærer yderligere, at bestyrelsen i Retrievernes Jagthundeklub kan indstille panel A dommere til FCI CACIT dommer til Dansk Kennelklub og at disse dommere efterfølgende kan dømme internationale markprøver i ind og udland.    

Markprøvereglementeter ændret i forhold til ovenstående i:
- Kapitel 2 – prøveformer og klasseinddeling §5
- Kapitel 6 – klasser, adgangskrav, bedømmelser og præmiering §13
- Kapitel 8 – regler for opnåelse af championat § 19 

Samarbejde med Jaktretriverklubben i Sverige 

Retrievernes Jagthundeklub har siden i 2021 haft en aftale med Jagtretrieverklubben (JRK), som indebærer, at prøveresultater opnået i JRK er kvalificerende til prøver i RJK.
Denne aftale videreføres i 2023 med en enkelt ændring. Fremover kræves der en udmærkelse i åben klasse markprøve i RJK for at kunne stille i vinderklasse markprøve i RJK 
Ændringen i forhold til tidligere er, at det ikke nok at have udmærkelse i åben klasse markprøve i JRK 

Ellers vil det forsat være sådan at medlemmer af JRK med en bestået apporteringsprøve i JRK kan stille på åben klasse test i RJK og at udmærkelse på åben klasse test i JRK er adgangsgivende til vinderklasse workingtest i RJK samt åben klasse markprøve i RJK

Baggrunden for aftalen er, at begge klubber har enslydende reglementer, som er baseret på det engelske system samt at de 2 klubber i mange år har udvekslet dommere og har et tæt samarbejde omkring prøve-setup, dommermøder m.v.

RJK afholder markprøver i Sverige 
Det er herudover aftalt, at RJK kan afholde 1-2 åben klasse markprøver i Sverige i 2023, her har svenske hunde med FCI anerkendt stamtavle mulighed for at stille og dermed kvalificere sig til vinderklasse markprøve i RJK. Danske hunde med DKK stamtavle er naturligvis også velkommen på disse prøver.
Disse prøver dømmes af RJK dommere og vi får hjælp fra JRK omkring de praktiske ting på dagen.  

Aftalen vil blive evalueret ved udgangen af 2023, hvilket også betyder, at der for nuværende ikke ændres på kvalifikationskravene i RJKs workingtest- og markprøvereglement, men at der i 2023 dispenseret i forhold til denne aftale. Se mere her